dinsdag, 11. april 2006 - 11:53

MRSA-bacterie in zorgcentrum St-Odilia

Geleen

In Zorgcentrum St. Odilia in Geleen is vorige week vrijdag op een afdeling een MRSA-besmetting geconstateerd. Bij een reguliere controle van een eerder met MRSA besmette cliënt bleek deze opnieuw drager van de bacterie te zijn. Op de afdeling die getroffen is zitten vooral ouderen die hulpbehoevend zijn.

De instelling heeft meteen de nodige maatregelen genomen. De kamers van de betreffende cliënten zijn gedesinfecteerd en alle betrokken zijn direct getest. Daar waar sprake is van verzorgende, verpleegkundige handelingen draagt het personeel beschermende kleding. Ook worden er voorlopig geen nieuwe patiënten opgenomen, zegt voorlichtster Ellen Jaspers-De Vries. De tests wezen uit dat in totaal drie patiënten en één personeelslid drager van de bacterie zijn.

In tegenstelling tot een besmetting in een algemeen ziekenhuis, hoeven cliënten van een zorgcentrum niet geïsoleerd te worden verpleegd. Zij kunnen in feite het normale dagelijkse leven leiden en mogen zelfs de afdeling verlaten. In de ziekenhuissituatie is het risico groter door de aanwezigheid van onder andere IC-patiënten.

Er worden extra hygiënische maatregelen in acht genomen, waarbij vooral het wassen van handen en extra reinigen van door de besmette cliënten gebruikte toiletunits prioriteit heeft. Verzorgend personeel geeft hier extra aandacht aan, aldus de woordvoerster.
Provincie:
Tag(s):