donderdag, 7. december 2006 - 10:12

Multifunctioneel Centrum Oostwold stap dichterbij

Leek

Een Multifunctioneel Centrum Oostwold (MCO) is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op dinsdag 28 november jl. hebben burgemeester en wethouders van Leek een strategienota vastgesteld. Het college stelt zich voor om te beginnen met de twee scholen (de Oleander en de Gavehoek) in combinatie met een binnensportvoorziening, kantine en kleedkamers en nieuwe kunstgrasvelden.

In de afgelopen periode is door de samenwerkende organisaties onderzocht of alle gewenste functies in één Multifunctioneel Centrum kunnen worden ondergebracht. Het gaat hier om de functies onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en sociale- en maatschappelijke voorzieningen.

Op allerlei manieren en met grote inzet van alle betrokkenen zijn meerdere mogelijkheden bekeken. Burgemeester en wethouders concluderen dat op dit moment weliswaar niet alles haalbaar is, maar dat wel veel mogelijk is. Het benodigde geld ontbreekt voor een groot MCO. Wat wèl perspectief biedt, is een te bouwen cluster, dat bestaat uit onderwijs met binnen - en buitensportvoorzieningen. Door de aanleg hiervan wordt al een grote stap in de verbetering in kwalitatieve en kwantitatieve zin van het voorzieningenpakket van Oostwold gedaan.

Door de bestaande sportvelden te verplaatsen en te vervangen door kunstgrasvelden ontstaat de mogelijkheid, dat na realisering van het cluster, er ruimte is om later bij te bouwen.
Provincie:
Tag(s):