donderdag, 27. april 2006 - 13:13

Munitievondst uit WOII bij aanleg A73

Roermond

Bij de werkzaamheden voor de aanleg van de N293-Noord zijn ongeveer 30 granaten uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De vondst werd gedaan in een voormalig landbouwgebied naast de spoorlijn de IJzeren Rijn.

Voor de aanleg van de N293-Noord, parallel aan de IJzeren Rijn, wordt momenteel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van munitie. Die kan daar zijn achtergebleven na de beschieting van een Duits munitietransport in de Tweede Wereldoorlog.

Tussen de Heystertbaan en Kloosterbaan werd munitie aangetroffen. Dit gebied wordt nu uit veiligheidsoverwegingen afgezet met hekken en containers. In een ander gebied, ten westen hiervan, moet nog onderzoek plaatsvinden.

Volgens deskundigen levert de gevonden munitie vooralsnog geen direct gevaar op voor de aanwonenden. Om ervoor te zorgen dat de ruiming op een veilige manier gebeurt heeft de Provincie in overleg met de gemeente en aannemer een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen.

De burgemeester overweegt omwille van de veiligheid van de omwonenden en wandelaars het afgezette gebied voor gesloten te verklaren met gebruikmaking van een noodverordening. Het afgezette gebied wordt buiten de reguliere werktijden continue bewaakt door een beveiligingsbedrijf. De werkzaamheden worden verricht door de aannemer in nauw overleg met de EOCKL (Explosievenopruimingscommando van de Koninklijke Landmacht). Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is op dit moment nog niet bekend. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan dit enkele weken in beslag nemen.
Provincie:
Tag(s):