maandag, 23. oktober 2006 - 20:53

Museum kan verder met uitbreidingsplannen

Assen

De gemeenteraad van Assen heeft afgelopen donderdag besloten dat het museum zijn uitbreidingsplannen op de parkeerplaats naast de gouverneurstuin verder kan gaan uitwerken. De gemeente kan verder met het uitwerken van de plannen voor het openbaar gebied. Coalitiepartijen PvdA, CDA en CU stemden voor, de overige partijen tegen. Wethouder Chris de Wal wees de raad op de positieve effecten van een uitbreiding voor de stad. Hij doelde daarmee onder meer op het herstel van de Singelstructuur.

Nu de raad akkoord is, kan de gemeente verder met het uitwerken van een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan komt precies te staan welke plek welke functie(s) kan hebben. Zo heeft de parkeerplaats naast de gouverneurstuin nu de bestemming “verharding�. Om op die plek de uitbreiding van het museum mogelijk te maken, moet de bestemming worden aangepast. Ook voor de verbeteringen in het openbaar gebied zijn waarschijnlijk wijzigingen nodig.

Het museum wil uitbreiden met een nieuw paviljoen voor tijdelijke tentoonstellingen. Dat betekent voor de stad een extra trekpleister. Raadslid Henk Hoff wees erop dat de uitbreiding iets moet worden waar Assenaren trots op zijn: “Het Drents Museum, daarvoor kom je naar Assen.�

De raad is ook akkoord gegaan met plannen om het openbaar gebied op te knappen. Dat houdt niet alleen in dat de singels in ere hersteld kunnen worden. Ook voor de Brink zijn er ideeën, zoals een betere aansluiting van de verschillende grasveldjes en bestrating. Een aantal parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Deze plannen kunnen nu nader worden onderzocht en uitgewerkt.


Verschillende raadsleden hebben aangegeven dat de bevolking goed betrokken moet worden. Het college hecht daar ook aan en wil nadrukkelijk meer doen dan de wettelijk verplichte inspraakrondes. Zo komt er een klankbordgroep voor de beide onderdelen van het bestemmingsplan waar de gemeente voor verantwoordelijk is: de uitbreidingslocatie van het museum en de verbeteringen in het openbaar gebied. Daarnaast zal de gemeente er bij het museum op aandringen dat ook het museum de bevolking betrekt bij haar toekomstplannen.
Provincie:
Tag(s):