woensdag, 10. mei 2006 - 8:33

MuseuMetamorfose op reis

Zeeland

De fototentoonstelling 'museuMetamorfose' gaat op reis. Vanaf maandag 12 juni tot en met vrijdag 1 september is de tentoonstelling te bezichtigen in het Gemeentehuis van Zierikzee aan de Laan van Sint Hillaire 2, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-17.00 uur. De volgende standplaats, in het najaar, zal een nog niet bekende locatie in Zeeuws-Vlaanderen zijn.

De komende drie weken echter staat 'museuMetamorfose' nog in Middelburg opgesteld in de publieksruimte 'De Burg' van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

'museuMetamorfose' geeft een impressie van een tiental actuele herinrichtingen in Zeeuwse musea. Belangstellenden kunnen nog tot en met woensdag 31 mei van dit veranderings-proces een beeld krijgen in De Burg, gelegen aan de Groenmarkt 13 in Middelburg. De publieksruimte van de SCEZ is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur (toegang gratis, telefoon 0118-670870).

Om te voldoen aan de hedendaagse eisen met betrekking tot verwerving, behoud, onderzoek en presentatie, wordt van musea regelmatig bijstelling, aanpassing en vernieuwing gevraagd. De tijd van stoffigheid en saaiheid behoort daarmee voor de hedendaagse musea definitief tot het verleden.

De Zeeuwse musea bereiden zich momenteel voor op hun rol in de toekomst. Zij etaleren zich opnieuw of onderzoeken waarmee zij zich de komende jaren zullen presenteren. Voor de tentoonstelling zijn tien musea (aangesloten bij de Vereniging van Zeeuwse Musea) geselecteerd die ofwel dit veranderingsproces afgelopen jaar hebben ondergaan, momenteel ondergaan of komende jaren zullen ondergaan. U ziet een impressie van metamorfoses voor en achter de schermen.
Provincie:
Tag(s):