vrijdag, 3. november 2006 - 21:08

N566 gedeeltelijk gestremd wegens werkzaamheden

Venlo

In de weekeinden van week 44 en week 45 gaat de Provincie Limburg werkzaamheden uitvoeren op de provinciale weg Venlo – Sevenum (N556) op het weggedeelte tussen en inclusief kruisingsvlakken van de toe- en afritten van de Rijksweg A67 (km. 4.1 tot en met km. 4.7). De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd en bestaan uit het vervangen van de bovenste asfaltlagen door nieuwe asfaltlagen en markeringen. Dit onderhoud is noodzakelijk vanwege de enorme vervormingen (sporen) in de bestaande asfaltconstructie.

De eerste fase start op vrijdagavond 3 november om 20.00 uur en eindigt uiterlijk maandagochtend 6 november om 6.00 uur. Tijdens deze fase zijn de zuidelijke toerit (richting Venlo) en zuidelijke afrit (komend vanuit Eindhoven) inclusief het kruisingsvlak waar beiden aansluiten op de provinciale weg Venlo – Sevenum (N556) afgesloten. Zowel de zuidelijke toerit alsook de zuidelijke afrit zijn buiten gebruik. De provinciale weg Venlo – Sevenum ter hoogte van de A67 is in beiden richtingen afgesloten voor alle verkeer (behoudens fietspaden).

Doorgaand verkeer op de provinciale weg Venlo – Sevenum wordt doorverwezen via de Columbusweg en James Cookweg en vice versa. Het verkeer dat normaliter gebruik maakt van de zuidelijke afrit wordt doorverwezen naar knooppunt Zaarderheiken om vervolgens hier te keren en via de A67 terug te rijden naar noordelijke afrit 39. Holland Casino, Blerick en Boekend zijn bereikbaar via de Columbusweg en James Cookweg. Verkeer dat normaliter gebruik maakt van de zuidelijke toerit (richting Venlo) wordt via de James Cookweg en Columbusweg omgeleid naar de noordelijke toerit 39 richting Eindhoven. Bij afrit 38 (Helden) kan dit verkeer keren en via de A67 richting Venlo rijden.

De tweede fase start op vrijdagavond 10 november om 20.00 uur en eindigt uiterlijk maandagochtend13 november om 6.00 uur. Tijdens deze fase zijn de noordelijke toerit 39 (richting Eindhoven) en noordelijke afrit 39 (komend vanuit Venlo) inclusief het kruisingsvlak waar beiden aansluiten op de provinciale weg Venlo – Sevenum (N556) afgesloten. Zowel de noordelijke toerit alsook de noordelijke afrit zijn buiten gebruik. De provinciale weg Venlo – Sevenum ter hoogte van de A67 is in beiden richtingen afgesloten voor alle verkeer (behoudens fietspaden).

Doorgaand verkeer op de provinciale weg Venlo – Sevenum wordt doorverwezen via de Jacob Roggeveenweg, Marco Poloweg, Columbusweg en James Cookweg en vice versa.
Verkeer dat normaliter gebruik maakt van de noordelijke afrit wordt doorverwezen naar afrit 38 (Helden) om vervolgens hier te keren en via de A67 terug te rijden naar afrit 39. Industrieterrein Venlo 9000-9900 en Sevenum is vervolgens bereikbaar via de James Cookweg, Columbusweg, Marco Poloweg en Jacob Roggeveenweg.

Verkeer dat normaliter gebruik maakt van de noordelijke toerit 39 wordt via de Jacob Roggeveenweg, Marco Poloweg en Columbusweg omgeleid naar de zuidelijke toerit 39 richting Venlo. Op knooppunt Zaarderheiken kan worden gekeerd richting Eindhoven.

Uiteraard kunnen bij slechte weersomstandigheden bovenstaande werkzaamheden worden verschoven of uitgesteld.
Provincie:
Tag(s):