dinsdag, 26. september 2006 - 13:53

Na 09.00 nog geen bussen in het Noorden

Groningen

De onderhandelingen tussen de chauffeurs en directie van
vervoersbedrijf Arivva zijn woensdagmorgen op niets
uitgelopen. De chauffeurs eisen eerst een gesprek met de directie alvorens weer aan het werk te gaan. Hierdoor zullen ook na 09.00 de bussen de
remises niet verlaten en er geen busvervoer zijn in het noorden. De Arivva directie is van mening dat de staking
te kort van te voren is aangegeven en houdt hiervoor een deel van het salaris van de chauffeurs in.

Arriva riep haar reizigers op om er rekening mee te houden dat er op woensdag 27 september in verschillende Arrivaregios tot 09:00 uur geen bussen zouden rijden. Het betreft de stad en provincie Groningen, Drenthe, de regios Drechtsteden, Rivierenland en Zuidoost Friesland en de stad Leeuwarden.

De ondernemingsraad (OR) van Arriva heeft een werkoverleg uitgeroepen, omdat zij het met de directie niet volledig eens is geworden over de werktijdenregeling. Over zeven van de acht punten die de OR ten aanzien van deze regeling had ingebracht is overeenstemming bereikt. Het enige punt waarover nog geen overeenstemming werd bereikt betreft een onderdeel van de pauzeregeling.

De directie is zeer teleurgesteld en verbaasd dat de OR het initiatief neemt tot deze wilde actie waarvan de reizigers de dupe worden. De afgelopen week heeft het overleg namelijk in een goede sfeer plaatsgevonden. Het uitroepen van een werkoverleg beschouwt Arriva als een wilde staking. Voor alle in dit kader niet gewerkte uren houdt Arriva daarom het loon in.

De wilde actie heeft geen invloed op de dienstregeling in de regios Waterland en Zuidwest en Noord Friesland (het voormalige NoordNed gebied). De touringcars die dagelijks ter ondersteuning in de ochtendspits worden ingezet rijden in principe wel. Ook de treinen van Arriva rijden woensdag gewoon volgens dienstregeling
Provincie:
Tag(s):