donderdag, 30. november 2006 - 9:50

Naam draaibrug wordt bekend gemaakt

Gorredijk

Op zaterdag 2 december 2006 om 15.00 uur zal pastoor L.M. van Ulden de nieuwe naam onthullen van de draaibrug voor voetgangers over de Opsterlandse Compagnonsfeart in Gorredijk, nabij de sluis aldaar.

De nieuwe brugnaam zal luiden “Pater van Ulden draai�.

Met deze naam willen Plaatselijk belang, Stichting De Nije Kompanjons, WHI en gemeente Opsterland Pater van Ulden eren voor zijn inzet in begin jaren 70 van de vorige eeuw om deze vaarroute door het centrum van Gorredijk te behouden.

Aan hem en zijn mede-initiatiefnemers is het te danken dat het centrum van Gorredijk z’n unieke historische karakter heeft behouden en dat jaarlijks vele watersporters kunnen genieten van de Turfroute.
Provincie:
Tag(s):