woensdag, 16. augustus 2006 - 11:51

Naast kringloop- nu ook opruimwinkel

Amsterdam

De Amsterdamse Stichting Het Juttersdok geeft ruimte om te werken aan allerlei mensen die
om verschillende redenen niet zelfstandig aan de bak komen. Het werk dat Juttersdok te bieden heeft vindt haar oorsprong in zogenaamde Kringloopbedrijvigheid. Juttersdok beheert werkplaatsen, een transportafdeling en 2 kringloopwinkels. Mensen kunnen de organisatie bellen om kosteloos bruikbare goederen te verwijderen. Tevens is het inmiddels mogelijk om Juttersdok in te huren om te laten opruimen. Het Opruimbedrijf van Juttersdok is een enorm succes. Om die reden komen er zodanig veel goederen binnen dat twee kringloopwinkels niet meer volstaan om de goederen aan te kunnen bieden.

Juttersdok hoopt door de Inbrengwinkel in het centrum van Amsterdam meer mensen in aanraking te brengen met haar doelstelling. Alle ingebrachte goederen worden verwerkt,
hetgeen veel werkgelegenheid oplevert, ook in de verschillende werkplaatsen van Juttersdok. Goederen die niet verkoopbaar worden geacht worden nog op materiaal
hergebruik beoordeelt, zodat uiteindelijk er toch nog minder van wordt weggegooid.

Goederen die toch niet middels de kringloopwinkels verkocht worden, komen uiteindelijk terecht in de Opruimwinkel in stadsdeel Bos en Lommer. Deze ruimte is alleen toegankelijk
voor leden. Voor een kleine bijdrage kan je lid worden en mag je voor een van te voren afgesproken bedrag gratis goederen meenemen. Deze winkel opent feestelijk op 30 augustus.

Juttersdok is een erkend leerbedrijf, onder andere voor de detailhandel. Tevens is de stichting zeer laagdrempelig. Iedereen die wil of kan werken met of zonder beperkingen,
is in principe welkom. Hierdoor is er een grote behoefte aan diversiteit in het aanbod van werk in de detailhandel. De Inbrengwinkel is een winkel waar werknemers met een
opleiding in de detailhandel ervaring op kunnen doen. Deze winkel heeft een andere formule dan de kringloopwinkels van de stichting en vraagt dan ook meer van de medewerkers. De Opruimwinkel daarentegen is nog toegankelijker voor deelnemers dan de Kringloopwinkel. Je bent daar geen verkoper maar gastheer.

De Inbrengwinkel zal feestelijk geopend worden op woensdag 23 augustus 2006. De winkel is gevestigd in de Kerkstraat 354, vlakbij de kruising met de Utrechtse straat. Open vanaf 09.00 uur.

De Opruimwinkel wordt feestelijk geopend op woensdag 30 augustus 2006. De winkel is gevestigd in voormalige Hendrick de Keyserschool, Krelis Louwenstraat 1 in stadsdeel Bos en Lommer. Toegang kost 15 euro per kwartaal. Open vanaf 09.00 uur.
Provincie:
Tag(s):