maandag, 31. juli 2006 - 20:58

Nacht moet weer echt donker worden

Stadskanaal

In het buitengebied van Stadskanaal, is Essent Lightning, op verzoek van de gemeente, begonnen om een aantal lantaarnpalen langs wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom weg te halen. Omdat de omwonenden niet persoonlijk op de hoogte zijn gesteld, werd een aantal mensen onverwacht geconfronteerd met deze maatregel.

Het weghalen van de straatverlichting is een van de punten uit het beleidsplan 'Openbare Verlichting' dat in april 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is de keuze gemaakt om alle lichtmasten buiten de bebouwde kom te verwijderen met uitzondering van de buurtschappen Kopstukken, Holte en Vledderveen en op een aantal gevaarlijke punten.

In totaal gaat het om 800 lichtmasten, die de komende vier jaar worden verwijderd. Reden is onder andere de kwaliteit van het donker in de buitengebieden en de kosten- en milieubesparing. Op dit moment staat langs een derde van de wegen in het buitengebied openbare verlichting. Besloten is om hier geen uitbreiding meer aan te geven en de palen die zijn afgeschreven niet meer te vervangen.

Dit jaar worden er in totaal 350 lichtmasten verwijderd. Vanaf medio september gaat Essent hiermee verder. Er zal dan ook overleg gevoerd worden met de buurtschappen en/of verenigingen over welke gevaarlijke punten verlichting nodig blijven hebben.
Provincie:
Tag(s):