donderdag, 16. maart 2006 - 15:52

Nachtleven op Beerschoten

De Bilt

De nacht is van de natuur. Overdag is de wandelaar van harte welkom. Zodra de schemer valt hebben plant en dier het rijk weer voor zich alleen. In de nieuwe expositie ‘Nachtleven op Beerschoten’ wordt voor de dagbezoeker een tipje van de nachtelijke sluier opgelicht. Met ingang van zaterdag 18 maart is het mogelijk om ‘uit te gaan’ op landgoed Beerschoten. Normaal gesproken is de natuur bij Het Utrechts Landschap toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Zodra de avond valt is de natuur het terrein van de planten en dieren. Om toch van het nachtleven in de Biltse natuur kennis te nemen is de expositie ‘Nachtleven op Beerschoten’ ingericht. De nachtdieren die daar aan bod komen zijn uilen en vleermuizen. In het Panbos verblijven de ransuilen (3 broedparen) in een paar zogenaamde ‘roestbomen’. In deze bomen rusten de uilen overdag. Een oplettende wandelaar zal ze daar zeker aantreffen.

Naast ransuilen komt ook zijn kleinere soortgenoot, de bosuil voor. Het is voornamelijk deze uilsoort die op het landgoed Beerschoten, eveneens met 3 broedparen, leeft. Andere avonddieren zijn de vleermuizen; de grootoorvleermuis, de roze vleermuis en de watervleermuis komen alle drie op Beerschoten voor. In de expositie komen alle aspecten van de uilen en vleermuizen aan bod. De bezoeker komt oog in oog te staan met de uilen en vleermuizen in een speciale donkere kamer. De expositie blijft tot maart 2007 te bezichtigen.
Provincie:
Tag(s):