woensdag, 7. juni 2006 - 11:12

Nationale Ombudsman positief over beantwoording vragen

De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen doet vrijwillig mee aan een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de manier waarop gemeenten brieven van bewoners behandelen. In eerste instantie richt het onderzoek zich op bezwaarschriften tegen gemeentelijke beslissingen én op de klachtenbehandeling.
De Nationale Ombudsman heeft aangegeven waardering te hebben voor de korte, puntige beantwoording van de vragen door De Ronde Venen en heeft die werkwijze als voorbeeld gebruikt voor andere gemeenten.

Verder trok vooral de splitsing tussen formele en informele klachten die De Ronde Venen hanteert, positieve aandacht.
De Nationale Ombudsman heeft het initiatief genomen om gericht aandacht te schenken aan de behandeling van correspondentie met inwoners.

Aan 11 willekeurig gekozen gemeenten, waaronder De Ronde Venen, is het verzoek gedaan om mee te werken met het invullen van vragenlijsten. Doel van het onderzoek is om positieve impulsen te genereren voor de omgang met inwoners; een onderwerp dat zeker in De Ronde Venen hoog op de bestuurlijke agenda staat.
Provincie:
Tag(s):