maandag, 18. september 2006 - 9:10

Natuurlijker bosbeheer in boswachterij Gieten-Borger

Gieten

Op dit moment, wordt weer begonnen met het oogsten van hout in de Boswachterij Gieten/Borger. Binnen het bosbeheer van deze boswachterij hebben zich de afgelopen jaren ontwikkelingen voorgedaan die een ander licht werpen op het bosbeheer. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat het bos er nu én in de toekomst anders uit gaat zien.

Boswachterij Gieten/Borger heeft het gebied opgedeeld in vier stukken. Dat heeft verschillende voordelen zoals meer rust voor de flora en fauna in de andere gedeelten en niet door het hele gebied stukgereden wegen en paden. In die gedeeltes waar nu geoogst gaat worden zijn er betere en snellere mogelijkheden om stukgereden wegen en paden te herstellen ten behoeve van de recreatie.

Voor de bezoekers zal dit misschien een massaal beeld geven, maar door deze veranderingen kan er efficiënter en daadkrachtiger worden gewerkt ten voordele van de rust in het gebied en de flora en fauna.

Voor het bos is onder anderen gekozen om meer variatie aan te brengen in bosstructuren. Dat betekent, dat er ingrepen plaatsvinden die onder andere een natuurlijke verjonging van het bos moet opleveren.

Zo zal er in monoculturen, vakken bos met allemaal één boomsoort van bijvoorbeeld de Douglas of Fijnspar, pleksgewijs ruimte worden gemaakt. Deze ruimten bieden de mogelijkheid voor een spontane bosverjonging, wat de aanzet zal zijn naar een nieuwe generatie bos.

De ingrepen zullen er in de toekomst toe leiden dat er zich een bos ontwikkelt met meer variatie in planten, bomen en struiken.

Om het publiek met deze wijze van natuurlijker bosbeheer te laten kennismaken, organiseert het Staatsbosbeheer twee excursies. Daarin zal het vernieuwende bosbeheer van de boswachterij Gieten/Borger nadrukkelijk aan de orde komen.
Bij voldoende deelname vinden deze excursies plaats op 20 september en 4 oktober. Aanvang om 14.00 uur.
Kosten: Volwassenen € 2.50 en kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen € 1,00.

Start van de excursies is bij het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. U moet zich hiervoor telefonisch aanmelden via het nummer 0592-377305.
Provincie:
Tag(s):