donderdag, 7. december 2006 - 14:19

Nazorg hulpverleners Bijlmerramp blijft noodzakelijk

Amsterdam

Ook op de lange termijn heeft de Bijlmervliegramp invloed op het psychische welbevinden van hulpverleners. Bij de ramp betrokken hulpverleners rapporteerden ruim acht jaar na de ramp relatief meer psychische klachten dan niet-betrokken collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van Anke Witteveen.

Zij vergeleek de gegevens van 1.168 bij de ramp betrokken politieagenten en brandweerlieden met de gegevens van 828 niet-betrokken collega’s. Witteveen promoveert op 8 december aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Twee tot drie procent van de betrokken hulpverleners heeft na ruim acht jaar nog een hoog aantal rampgerelateerde posttraumatische stressklachten, zoals herbelevingen. Politieagenten hadden meer last van angst, depressieve klachten en posttraumatische stressklachten dan niet betrokken collega’s.

Zo had zeven procent van de betrokken politieagenten een niveau van klachten dat indicatief is voor een posttraumatische stress stoornis in vergelijking tot twee procent van de niet-betrokken collega's. Ook gaven betrokken politieagenten vaker aan dat zij in de jaren na de ramp verscheidene negatieve levensgebeurtenissen hadden meegemaakt en deze minder vaak goed hadden verwerkt.

Betrokken brandweerlieden rapporteerden vooral meer vermoeidheid en lichamelijke klachten. Van de bij de ramp betrokken hulpverleners vertoonden vrouwelijke politieagenten, oudere brandweerlieden en hulpverleners die in grotere mate betrokken bij de ramp waren meer psychische gezondheidsklachten.

Witteveen concludeert dat veel hulpverleners ondanks de confrontatie met deze ramp, in relatief goed psychisch welbevinden verkeren en uitermate veerkrachtig zijn. Toch kunnen hulpverleners jaren na een ramp en diens stressvolle nasleep, een verhoogd aantal psychische klachten ervaren.

In de toekomst zou de kans op blijvende klachten kunnen worden verminderd door adequate en tijdige monitoring van de psychische gezondheid van hulpverleners en het bieden van passende, langdurige nazorg.
Provincie:
Tag(s):