vrijdag, 29. september 2006 - 15:24

Nederland is veiliger

Den Haag

Uit een vrijdag verschenen veiligheidsrapportage, van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat Nederland sinds 2002 veiliger is geworden. Vermogens- en geweldscriminaliteit zijn met ongeveer 10 procent gedaald.

Criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven is afgenomen. Over de gehele periode van oktober 2002 tot augustus 2006 is het veiligheidsprogramma ongeveer halverwege de gestelde doelen. Het uiteindelijke doel van het veiligheidsprogramma is om criminaliteit en overlast in 2010 met 20 à 25 procent terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):