maandag, 5. juni 2006 - 10:48

Nederland telt 1,5 miljoen beleggende huishoudens

Amsterdam

In het voorjaar van 2006 telt Nederland 1,5 miljoen beleggende huishoudens en dat betekent een groei van 100.000 ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal particuliere beleggers substantieel toeneemt. In de jaren 2003-2005 bleef het voortdurend rond de 1,4 miljoen steken. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat Millward Brown (voorheen: Centrum voor Marketing Analyses) in het voorjaar van 2006 onder particuliere beleggers heeft gevoerd en maandag heeft bekendgemaakt.

Er zijn 1.003 beleggende huishoudens ondervraagd die beleggen in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten, aandelenlease of structured products.

Het zijn vooral herintredende beleggers die de groei voor hun rekening nemen: een ruime meerderheid van de 100.000 heeft in het verleden al eens eerder belegd. Er is dus geen sprake van een herhaling van de beurshausse in de jaren negentig, toen de groei van de markt bovenal bestond uit onervaren nieuwelingen.

Structured products zijn in enkele jaren tijd gemeengoed geworden. Inmiddels belegt bijna een op de drie beleggers hierin. Jongeren lijken er wat meer door te worden aangetrokken dan ouderen. De rol van professionele adviseurs hierbij mag niet worden onderschat: beleggers die zich laten adviseren, plegen vaker in structured products te beleggen.

De groei van het particuliere transactievolume op de beurs wordt vooral bepaald door de handel in aandelen. Transacties in obligaties en opties laten lang niet dezelfde toename zien.

De kapitaalgewogen asset mix van particuliere beleggers toont een portefeuille die de risico's als volgt spreidt:

44% in beleggingsfondsen
34% in aandelen
15% in obligaties
5% in derivaten

Beleggingsfondsen hebben nog steeds het zwaarste gewicht in de asset mix. Er zijn echter indicaties dat de populariteit ervan wat aan kracht inboet. Binnen de categorie beleggingsfondsen lijken aandelenfondsen en obligatiefondsen daar wat meer last van te hebben dan categorieën fondsen.

In maart / april 2006 registreren we een optimisme van recordhoogte onder particuliere beleggers. Niet eerder waren er zoveel beleggers optimistisch gestemd over het niveau van de AEX aan het einde van het jaar. En niet eerder waren er zo weinig pessimisten. (NB: dit optimisme registreerden we ruim een maand voordat in mei 2006 de correctie op de
beurzen wereldwijd plaatsvond.)

De groei van on line beleggen zet onverminderd voort. In voorgaande jaren stimuleerde dit ook het beleggen op buitenlandse beurzen. Dat is nu niet meer het geval, want onveranderd 14% is rechtstreeks op buitenlandse beurzen actief. Wellicht dat de voorspoedige ontwikkeling van de koersen in Amsterdam het minder aantrekkelijk heeft gemaakt om (ook) over de grens te gaan kijken.
Categorie:
Tag(s):