woensdag, 26. april 2006 - 11:12

Nederlanders houden van stadsvogels

Zeist

Maar liefst 93% van de Nederlanders vindt vogels in de stad belangrijk. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van Vogelbescherming Nederland onder inwoners van grote steden. Vogelbescherming roept de Nederlandse gemeenten op actiever rekening te houden met vogels in de stad.

Nederland is aan het verstedelijken en dat betekent dat steeds meer vogels zijn aangewezen op steden en dorpen als hun leefgebied. Ze vinden er voedsel, nestgelegenheid en schuilplaatsen, die in buitengebieden meer en meer verdwijnen. Afgelopen decennia heeft een toenemend aantal verschillende vogelsoorten hun toevlucht tot de bebouwde omgeving genomen. Bijna alle mensen vinden dat vogels de stad leefbaarder maken en er meer ruimte gecreëerd moet worden voor vogels in de stad.
Provincie:
Tag(s):