zaterdag, 11. februari 2006 - 10:14

Nederlandse en Duitse politie bundelen krachten

Vrijdag 10 februari vond een gezamenlijke handhavingsactie plaats van Nederlandse en Duitse politie en douanepersoneel. Ook verleenden de Koninklijke Marechaussee, Justitie,
gemeente Enschede en de verkeerspolitie Hengelo hieraan hun medewerking. De actie werd gehouden in Glanerbrug Zuid en Gronau en was gericht op grens- verkeers- alcohol- en drugscontrole. Het is de eerste keer dat een dergelijke actie aan beide kanten van de grens plaats heeft.

Er was gekozen voor een controleactie in Glanerbrug Zuid, naar aanleiding van meldingen van onder andere bewoners in de Muziekbuurt en het Redemptoristenpark over overlast van drugsgebruikers en drugstoeristen. De Duitse en Nederlandse deelnemende partijen kunnen door samen te werken de informatieuitwisseling verbeteren en daardoor de pakkansen vergroten. Meer partners met elk verschillende bevoegdheden namen aan de controle deel. Zij versterken elkaar en konden daardoor uitgebeidere controles uitvoeren. De kans om overtreders aan te houden nam hierdoor toe.

De ervaringen van deze gezamenlijke actie zullen in de toekomst worden gebruikt om de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse politie verder te intensiveren en uit te breiden.

Er worden in 2006 in totaal 10 controleacties gehouden met als doel de veiligheid en leefbaarheid in wijken in Enschede voor de bewoners te verbeteren. Van de acties gaat een preventieve werking uit.

De resultaten van deze controle vindt u in het bericht: Resultaten veiligheidscontrole Nederland-Duitsland.
Provincie:
Tag(s):