vrijdag, 23. juni 2006 - 16:56

Nederlandse NAVO-trainingsmissie Irak verlengd

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag besloten tot verlenging van de huidige Nederlandse bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. De missie wordt in beginsel verlengd voor de duur van zes maanden van medio augustus 2006 tot en met medio februari 2007. De omvang van de bijdrage bedraagt vijftien militairen en is niet gewijzigd ten opzichte van de huidige bijdrage.

In het licht van de recente politieke ontwikkelingen in Irak vindt de Nederlandse regering het van belang om een positief signaal af te geven richting de nieuwe Iraakse regering. De NAVO-trainingsmissie richt zich op de opbouw van de Iraakse veiligheidssector die van groot belang blijft voor het politieke wederopbouwproces. Nederland hecht in bredere zin aan een goed functionerende rechtsorde in het Midden-Oosten. Een stabiel Irak draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Nederland is vanaf de start bij deze NAVO-operatie betrokken en levert sinds februari 2005 vijftien militairen die een bijdrage leveren aan opleiding en training van Iraakse leden van de veiligheidsorganisaties.
Provincie:
Tag(s):