woensdag, 7. juni 2006 - 16:59

Nederlandse politie ook naar WK Voetbal

De Nederlandse regering heeft met de Duitse regering afspraken gemaakt om het WK Voetbal veilig te laten verlopen. Zo zullen 65 politiemensen en personeel van de Koninklijke Marechaussee in Duitsland aanwezig zijn om de Duitse politie te ondersteunen. De afspraken hebben verder betrekking op het uitwisselen van informatie en het adviseren over het tegengaan van voetbalvandalisme. Dat schrijft minister Remkes woensdag in een brief aa nde Tweede kamer.

De Nederlandse politie zal haar Duitse collega’s op een aantal terreinen ondersteunen. Zo zullen Nederlandse agenten de Nederlandse supporters in de Duitse speelsteden begeleiden. De agenten die deze taak uitoefenen zijn wel in uniform, maar niet bewapend.

Zij zijn er vooral om de Duitse politie te adviseren, te informeren en te ondersteunen. Ook zullen “spotters� ingezet worden, politiemensen in burger die de Duitse politie ondersteunen met kennis en informatie over Nederlandse risicosupporters.

Enkele Nederlandse agenten zullen gestationeerd worden in de deelstaat Baden-Württemberg, waar het Nederlands Elftal zich voorbereid op het WK. Daarnaast zullen politiemensen als liaison geplaatst worden bij verschillende informatieknooppunten in Duitsland.

Om het mogelijke feestgedruis in Nederlandse steden ordentelijk te laten verlopen, kunnen – zonodig – op lokaal niveau maatregelen getroffen worden. De verantwoordelijk voor die maatregelen ligt bij de lokale driehoek. Daar weet men immers het beste wat er in de lokale gemeenschap, in de wijk en in de straat leeft.
Categorie:
Tag(s):