donderdag, 14. september 2006 - 16:28

Nederlandse 'probleemwijken' geadopteerd

Den Haag

Dertien ambassadeurteams adopteren dertien wijken in elf steden. Samen met een wethouder, een topambtenaar en een prominente deskundige wordt een minister of staatssecretaris
verantwoordelijk voor één wijk. Daar gaan ze hardnekkige problemen op onconventionele wijze oplossen. Op de startbijeenkomst donderdag hebben de ambassadeurstrio's zich gepresenteerd. Dit heeft het ministerie van VROM donderdag bekengemaakt.

In het project 'Nieuwe coalities voor de wijk' hebben lokale partijen samen met het Rijk dertien aandachtswijken gekozen waar de leefbaarheid moet verbeteren. De wijken liggen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaanstad, Den Helder, Heerlen, Hengelo, Deventer, Emmen en Haarlem.

Veertien ministers en staatssecretarissen verbinden zich ieder aan een wijk. In deze wijken moeten wonen, leren, zorgen, werken en samenleven elkaar gaan versterken. De adoptieteams gaan samen één of meerdere concrete problemen in een wijk aanpakken en dit op onorthodoxe wijze tot een oplossing brengen. De leden van de teams maken zichzelf verantwoordelijk om de problemen op te lossen en schuwen de grenzen van hun bevoegdheden niet. De doelstelling is dat op 1 mei 2007 de problemen zijn
opgelost.

Ondanks de vooruitgang in veel wijken blijkt een aantal problemen zeer hardnekkig en moeilijk op te lossen. Bij beslissingen die de leefbaarheid in wijken raken zijn veel verschillende partijen betrokken. Partijen die het beste met de wijk voor hebben, maar door verschillende werkwijzen en belangen elkaar kunnen tegenwerken.

Elke wijk kent namelijk zijn eigen problemen en dus ook zijn specifieke oplossingen. De ambassadeurteams zoeken dwars door bestaande werkwijzen en organisaties heen naar nnovatieve oplossingen. Na mei 2007 worden de geleerde lessen ook in andere wijken toegepast.

Een overzicht van de adoptieteams en wijken:

Amsterdam 1 - Nieuw West
Thema: Economisch meedoen van jongeren
Tjeerd Herrema (wh, PvdA)
Jan van der Bos (SZW)
Ad Scheepbouwer (KPN)
Atzo Nicolaï (BZK)

Amsterdam 2 - Overtoomse Veld
Thema: Basisscholen Ru Paré, Huizinga-school en prof. Einsteinschool
Ahmed Marcouch (sdv, PvdA)
Annet Bertram (VROM)
Steven van Eijk (comm.jeugdbld)
Gerrit Zalm (FIN)

Rotterdam 1 - Zuid
Thema: Pact op Zuid 'aanpak particulier woningbezit'
Dominic Schrijer (wh, PvdA)
Rob Kerstens (OCW)
Doekle Terpstra (HBO-Raad)
Piet Hein Donner (JUS)

Rotterdam 2 - Zuid
Thema: Pact op Zuid 'vroegsignalering jeugd'
Leonard Geluk (wh, CDA)
Rob Kerstens (OCW)
Steven van Eijk (comm.jeugdbld)
Bruno Bruins (OCW)

Den Haag - Zuid-West
Thema: Versterking sociale verbanden
Rabin Baldewsingh (wh)
Dineke Mulock Houwer (JUS)
Hans de Boer (Taskforce jeugdwrkl.heid)
Sybilla Dekker (VROM),
Rita Verdonk (V&I)

Utrecht - Overvecht
Thema: Sociale / economische impulsen
Rinda den Besten (wh, PvdA)
Annet Bertram (VROM)Pieter Winsemius (WRR)
Aart Jan de Geus (SZW)

Zaanstad - Poelenburg
Thema: Eerstelijns gezondheidszorg en integrale jeugdzorg
Ronald Ootjers (wh, CDA),
Carla Noom (PvdA)
Marcel van Gastel (VWS)
Andrée van Es (GGZ-Nederland)
Henk van Hoof (SZW)

Den Helder - Nieuw Den Helder
Thema: Perspectief voor de Antilliaanse gemeenschap
Geke Faber (bm, PvdA)
Rob Visser (JUS/V&I)
Sadik Harchaoui (Forum)
Johan Remkes (BZK)

Heerlen - MSP
Thema: Grootstedelijke problematiek
Lex Smeets (wh, PvdA)
Dick Schoof (BZK)
Berend-Jan van Voorst tot Voorst (oud CvdK)
Maria van der Hoeven (OCW)

Hengelo - Berflo Es
Thema: Publiek Private Samenwerking voor een Leefbaar Berflo Es
Hans Kok (wh, PvdA)
Leon van Halder (BZK)
Ralph Pans (VNG)
Clémence Ross-van Dorp (VWS)

Deventer - Rivierenwijk
Thema: Infrastructuur
Gerrit Berkelder,
Ida Adema (wh's)
Siebe Riedstra (VenW)
Pim Vermeulen (BNG)
Cees Veerman (LNV)

Emmen - Angelslo, Emmerhout, Bargeres
Thema: Toekomst autochtone jeugd
Mariet Thalens-Kolker (wh, PvdA)
André van der Zande (LNV)
Peter Nijkamp (NWO)
Karien van Gennip (EZ)

Haarlem - Slachthuisbuurt
Thema: Sociaal-fysiek-economische impulsen
Hilde van der Molen (wh, SP)
Bert de Vries (EZ)
Ellen Vogelaar (volw.educatie)
Karla Peijs (V&W)
Provincie:
Tag(s):