vrijdag, 4. augustus 2006 - 19:52

Negatief zwemadvies vakantiecentrum De Fruithof

Klijndijk

De provincie Drenthe geeft een negatief zwemadvies af om te gaan zwemmen in de zwemplas bij vakantiecentrum De Fruithof te Klijndijk. Uit een onderzoek eerder deze week is de bacterie pseudomonas aeruginosa aangetroffen in het zwemwater. Deze bacterie is de mogelijke veroorzaker van oorontsteking.

Volgend op verschillende meldingen van patiënten met oorontsteking, nadat zij hadden gezwommen in de zwemplas bij vakantiecentrum De Fruithof te Klijndijk, heeft waterschap Velt en Vecht monsters genomen van het water. In deze monsters is de bacterie pseudomonas aeruginosa aangetroffen.

De provincie heeft daarom besloten voor deze zwemplas een waarschuwing te geven om hierin niet te zwemmen. Zodra de bacterie is verdwenen, en dat kan alleen door natuurlijke omstandigheden, wordt de waarschuwing opgeheven. De provincie Drenthe geeft in overleg met het waterschap Velt en Vecht aan wanneer de waterkwaliteit van de plas weer goed is en er weer gezwommen kan worden.

Het negatieve zwemadvies geldt alleen voor de zwemplas bij vakantiecentrum De Fruithof te Klijndijk. De overige officiële zwemplassen in de provincie Drenthe zijn veilig. Voor meer informatie over de zwemplassen en de waterkwaliteit kunt u de websites www.drenthe.nl en www.veltenvecht.nl raadplegen.
Provincie:
Tag(s):