maandag, 10. juli 2006 - 20:47

Negatief zwemadvies zwemplas De Zandpol

Zandpol

Maandagmorgen is op een gedeelte van de zwemplas De Zandpol onder Nieuw-Amsterdam een olieachtig vlies aangetroffen. De provincie Drenthe en het waterschap Velt en Vecht hebben een negatief zwemadvies afgegeven voor deze zwemplas en de plas is tijdelijk gesloten. Het onderzoek naar de aard en herkomst van het olievlies is inmiddels gestart. Zolang niet duidelijk is waar het vandaan komt geldt een negatief zwemadvies.

Het is onduidelijk waar de plotselinge vervuiling vandaan komt. Waterschap Velt en Vecht is vanmiddag samen met de brandweer begonnen met het verwijderen van het olievlies. Op de bodem is geen verontreiniging aangetroffen.

De gemeente Emmen is eigenaar van de plas en is momenteel bezig met het doorstromen van het water in de plas. Het water met vervuiling wordt via een overstort afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De provincie geeft in overleg met het waterschap aan wanneer de waterkwaliteit van de plas weer goed is en er weer gezwommen mag worden.
Provincie:
Tag(s):