vrijdag, 14. april 2006 - 14:37

Negen gemeenten verlagen belastingtarief

Van de 25 Overijsselse gemeenten hebben negen gemeenten de tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2006 verlaagd.
Achttien gemeenten verhoogden hun tarieven met minder dan het inflatiepercentage over 2005. Twee gemeenten verhoogden de tarieven fors. Dit staat in de Belastinguitgave 2006 van de provincie Overijssel.

Met deze uitgave geeft de provincie een overzicht van het financiële reilen en zeilen van de Overijselse gemeenten. Zo wordt vermeldt welke tarieven de gemeenten hanteren op het gebied van de onroerendzaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Daarnaast staat er ook in hoeveel belasting de inwoners van de gemeenten betalen.
Provincie:
Tag(s):