zondag, 16. juli 2006 - 16:15

Nesten Oeverloper terug langs Maas

Meers

Dit voorjaar zijn bij Meers maar liefst vier broedterritoria van de Oeverloper aangetroffen. Dit meldt bureau Drift, dat is gespecialiseerd in natuuronderzoek.

De Oeverloper is bijzonder zeldzaam en geschat wordt dat er sinds 1990 elk jaar in heel Nederland maar 10 paar tot broeden komt. De steltloper broedt bij Meers op natuurlijke grindeilanden en kale, hoger gelegen grindbanken die zijn ontstaan door de vergravingen in het kader van de rivierverbreding die hier plaats vindt.

De oeverloper komt vooral als doortrekker in Nederland voor en is dan van andere steltlopers te onderscheiden door de korte poten. Ook het typische foerageergedrag waarbij de kop en de staart voortdurend heen en weer bewogen worden is een kenmerk van de oeverloper. In de vlucht is de vogel te herkennen aan de witte vleugelstreep. De oeverloper vliegt laag over het water met snelle, trillende vleugelslagen, afgewisseld met korte glijvluchten.

Zoals de naam al zegt is de oeverloper vooral te vinden langs de oevers van rivieren, beken en meren, bij voorkeur zijn deze oevers bedekt met kiezels en grind. Ook het nest wordt gebouwd langs het water op grind of zand, goed verstopt tussen de planten.
Provincie:
Tag(s):