donderdag, 5. oktober 2006 - 10:42

Nicolaï twijfelt niet aan betrouwbaarheid stemcomputers

Den Haag

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) moet veel meer doen om de betrouwbaarheid van stemcomputers bij verkiezingen veilig te stellen. SP-Kamerlid Ewout Irrgang vindt dat de VVD-minster veel te nonchalant reageert op waarschuwingen van experts dat het elektronisch stemmen risico's met zich meeneemt en wil op korte termijn een debat.

Uit een reportage woensdagavond van het tv-programma EenVandaag bleek dat de stemmachines die op 22 november gebruikt gaan worden nauwelijks beveiligd worden opgeslagen en vervoerd. Bovendien blijkt de externe controle van het TNO geen betrekking te hebben op de software die waarmee de stemmen uiteindelijk geteld worden.

Computerdeskundigen hebben de Nederlandse computers gekraakt en aangetoond dat fraude op grote schaal mogelijk is, mede omdat de computers niet goed beveiligd zijn opgeslagen. In Ierland zijn de stemmachines die Nederland gebruikt wegens fraudegevoeligheid niet geaccepteerd. Een officiële commissie trok de conclusie dat stemmen met potlood veiliger is.

Onderzoek in de VS toonde aan dat buitenstaanders relatief eenvoudig de software kunnen manipuleren en dat op de draadloze verzending van gegevens kan worden ingebroken. Irrgang: 'Ik zit niet te wachten om weer met potlood te gaan stemmen, maar de democratie is mij zeer dierbaar. De minister moet de democratie net zo serieus nemen als ik dat doe en met oplossingen komen in plaats van de problemen af te wimpelen.'

De SP stelde vorig jaar al voor het eerste schriftelijke vragen over de stemcomputers. Irrgang vroeg vorige week schriftelijk opnieuw om actie van de minister. Gezien de lakse reacties van de minister vindt hij het nu tijd voor een serieus debat met de Kamer.

Minister Atzo Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties laat in een schriftelijke reactie donderdag weten dat hij met vertrouwen het eventuele kort geding afwacht waarmee de actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft gedreigd. ‘De actiegroep die op gezette tijd verschijnt in de media betwist de rechtmatigheid van stemmachines, maar baseert zich op een stemmachine die nog niet is aangepast aan de laatste inzichten van beveiliging’, aldus Nicolaï.

De minister betreurt ook dat de actiegroep een eerdere uitnodiging voor overleg en uitwisseling van kennis afwees, maar stelt zich open voor een nader gesprek. Voorop staat voor hem steeds de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van de stemmachines.

Ondanks de zeer geringe kans op fraude stimuleert het ministerie het proces van verbetering. In overleg met beide fabrikanten van stemmachines en TNO zijn extra beveiligingsmaatregelen voorbereid, die voor de Kamerverkiezingen op 22 november zullen successievelijk worden doorgevoerd. Het gaat om verzegeling, extra beveiliging en controle.

Nog onlangs stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overigens een oproep naar de gemeenten om de stemmachines adequaat en veilig op te slaan, zodat het eventueel onklaar maken van machines wordt voorkomen. De opslag en bewaking vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Provincie:
Tag(s):