donderdag, 27. juli 2006 - 14:12

Nicotine in vlees en eieren kent klein risico

Amsterdam

Het vernevelen van nicotine ter bestrijding van bloedluis bij kippen kent een klein risico. Een praktijkproef heeft uitgewezen dat zelfs als het middel éénmalig wordt toegepast en een periode van zeven dagen wordt aangehouden tussen toediening en consumptie, kinderen meer nicotineachtige stoffen kunnen binnenkrijgen dan gewenst, aldus de voedsel en waren autoriteit

Nicotine is een giftig middel dat niet mag worden gebruikt voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. Vorig jaar heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) bij een reinigings- en ontsmettingsbedrijf een partij nicotine onderschept die naar verwachting bedoeld was voor deze toepassing.

Het vermoeden bestaat dat het middel nog steeds op enige schaal wordt gebruikt in de pluimveehouderij. Het is namelijk een effectief middel tegen bloedluis. Voor het beantwoorden van de vraag wat de risico's zijn van eventueel illegaal gebruik van nicotine, is een dierproef uitgevoerd door RIKILT en Animal Science Group. In deze proef is gekeken of de behandeling leidt tot welzijnsproblemen voor de dieren, en in welke mate de vernevelde nicotine terug te vinden is in vlees en eieren.

Daaruit kwam naar voren dat bij een éénmalige toepassing het eten van één ei niet tot risico's leidt voor volwassenen of kinderen. Het eten van een standaard portie vlees, van een kip die minstens veertien dagen na de behandeling is geslacht, is evenmin een probleem voor volwassenen en kinderen. Consumptie van vlees van leghennen die zeven dagen na de behandeling zijn geslacht, leidt voor kinderen wel tot een overschrijding van de veiligheidsmarge.

Als globale indicatie voor de nicotinebelasting die hierbij optreedt, zou je kunnen denken aan die van een kort trekje aan een sigaret. Uit de proef blijkt dat eenmalig vernevelen van nicotine niet leidt tot gezondheidsproblemen voor de kippen zelf.

In een eerder uitgebracht voorlopig advies is met name ingegaan op de risico’s voor de personen die het werk uitvoeren. De persoon die de behandeling uitvoert, dient zich goed te beschermen. Via de blote huid kan nicotine makkelijk worden opgenomen door het lichaam. Hoge concentraties aan nicotine kunnen leiden tot o.a. hartritmestoornissen.
Categorie:
Tag(s):