vrijdag, 3. maart 2006 - 22:19

Niederer doet aangifte tegen mogelijke stembusfraude

Weert

Burgemeester Jacques Niederer van Weert heeft vrijdag aangifte gedaan van het vermoeden van het ronselen van stemmen in zijn stad. Aanleiding hiervoor is dat er sinds 14 dagen het gerucht gaat dat kiezers worden benaderd hun stempas af te geven om zo iemand anders in staat te stellen bij volmacht een stem uit te brengen.

De burgemeester vindt het van belang dat een nader onderzoek door Justitie wordt ingesteld naar de juistheid van de geruchtenstroom. Het gaat daarbij primair om waarheidsheidsvinding, aldus de gemeente.

Om een eerlijk verloop van de verkiezingen te waarborgen zijn de leden van de stembureaus nadrukkelijk geïnstrueerd om de identiteit van de kiezer nauwkeurig vast te stellen aan de hand van de door de kiezer overhandigde stempas en zijn identiteitsbewijs. Wordt er toch misbruik gemaakt van het kiesrecht, dan zullen deze mensen tegen de lamp lopen.

Alle nummers van stempassen die de afgelopen periode zijn vervangen door een nieuwe stempassen staan geregistreerd in een register dat op élk stembureau aanwezig is. De controle via dit register zal nauwgezet worden uitgevoerd zodat “oude� stempassen niet alsnog kunnen worden benut.
Provincie:
Tag(s):