vrijdag, 6. oktober 2006 - 16:47

Niederer informeert ouders over gedrag kinderen

Weert

Burgemeester Jacques Niederer van Weert gaat ouders van jongeren die overlast veroorzaken tijdens het uitgaan, informeren over hun gedrag. Om ervoor te zorgen dat ouders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, stuurt de burgemeester de ouders een brief waarin hen wordt geadviseerd met hun kind in gesprek te gaan over de veroorzaakte overlast tijdens het uitgaan.

Het gaat hierbij om alle jongeren die jonger zijn dan 18 jaar en die overlast hebben veroorzaakt in het Weerter uitgaansgebied en daarvoor een bekeuring of waarschuwing hebben gekregen. Het kan dus ook jongeren uit andere gemeenten betreffen. De overlast kan bestaan uit wildplassen, drank/glas op straat, aanhoudende (geluids)overlast, vernielingen/baldadigheid en ander hinderlijk gedrag in de openbare ruimte.

Gestart wordt met overlast van minderjarige jongeren in het uitgaansgebied van Weert. Op termijn is uitbreiding mogelijk naar andere overlastsituaties (bijv. rondom Jongeren Ontmoetings Plekken, rondom scholen, in winkelgebieden e.d.).

Deze actie, die in samenwerking met de politie en de gemeentelijke toezichthouders is opgezet, wordt het komend weekend gestart.
Provincie:
Tag(s):