maandag, 30. januari 2006 - 11:35

Niet-commerciële evenementen goedkoper uit

Nijmegen

Organisatoren van niet-commerciële activiteiten in Nijmegen hoeven voortaan minder belasting te betalen. Zo zijn vergunningen voor bijvoorbeeld kramen op niet-commerciële markten of muziekvergunningen gratis. En precarioaanslagen onder de 500 euro worden niet meer opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders wil op deze manier voorkomen dat niet-commerciële activiteiten om financiële redenen niet meer worden georganiseerd.

De gemeente belast openbare activiteiten door geld te vragen voor vergunningen en ontheffingen. Daarbij gaat het om aanslagen waarvoor de gemeente ook zelf onkosten moet maken en activiteiten verricht. De totale opbrengst hiervan mag nooit meer zijn de onkosten die de gemeente maakt binnen deze activiteit. Daarnaast heft de gemeente precario (=huur van gemeentegrond) voor het gebruik van gemeentebezittingen of terreinen.

Het college maakt nu diverse vergunningen voor niet-commerciële activiteiten gratis. Ook voor andere, met name meerdaagse evenementen, wordt de precario verlaagd. Dit betekent dat de gemeentelijke lastendruk voor grotere evenementen zoals de Fietsvierdaagse en de Open Scheep-vaartdagen fors vermindert. De tarieven voor brandveiligheids-vergunningen voor dergelijke activiteiten zijn al eerder in prijs verlaagd.

Onder niet-commerciële activiteiten vallen bijvoorbeeld wijkactiviteiten als straat- en buurtfeesten, wijkmarkten en bouwdorpen en zaken die een algemeen belang hebben voor de stad. Dat zijn voorbeeld vrijwilligersmarkten, evenementen voor goede doelen en straatoptredens.

De gemeente wil met deze maatregelen voorkomen dat dit soort activiteiten om financiële redenen niet meer worden georganiseerd. De leges zijn de laatste jaren namelijk fors gestegen. De maatregelen worden met terugwerkende kracht toegepast op de evenementen in 2005.

De raad neemt op 23 februari een besluit over het voorstel.
Provincie:
Tag(s):