donderdag, 19. januari 2006 - 18:04

Niet permanent F-16's vliegbasis Eindhoven

Eindhoven

Staatssecretaris van der Knaap van Defensie is niet voornemens permanent F-16's te stationeren op vliegbasis Eindhoven. Hij zei dit tijdens een bestuurlijk overleg met een regionale delegatie onder leiding van gedeputeerde Rüpp van de Provincie Brabant, dat vandaag op het ministerie van Defensie plaatsvond. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport N.V., de COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne), GLOBE (Gezamenlijk Luchthaven - Omwonenden Beraad Eindhoven) en de belangenvereniging BOW. (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap).

Staatssecretaris van der Knaap gaf verder aan dat Defensie een marktverkenning uitvoert naar de mogelijkheid om minder lawaaierige toestellen dan bijvoorbeeld de Ilyushin in te huren voor transport van militair materieel naar uitzendgebieden dan tot op heden het geval is. Toestellen moeten echter voldoen aan de eisen van de bestemmingsluchthavens, hetgeen het aantal beschikbare vliegtuigen verkleint.

De plaatsvervangend Commandant der Luchtstrijdkrachten, Generaal majoor Meulman lichtte de uitgangspunten voor het toekomstig gebruik van vliegbasis Eindhoven toe. Hij benadrukte dat Eindhoven vooral een transportbasis blijft. Vanwege de status als 'reservebasis' zullen net als dat bij andere militaire vliegbases het geval kan zijn, slechts in het geval van calamiteiten of tijdelijk als bijvoorbeeld een ander veld niet beschikbaar is, F-16's landen en opstijgen. Daarnaast kan Eindhoven het kader van opleidings- en trainingsprogramma's door jachtvliegtuigen worden gebruikt. Van veelvuldige grootschalige oefeningen zal echter geen sprake zijn. De generaal benadrukte ook dat de gevolgen van de sluiting van vliegbasis Twenthe voor het aantal vliegbewegingen in Nederland beperkt zijn, onder andere door de zogeheten export van vliegbewegingen naar het buitenland.

Tijdens het overleg, dat na afloop door alle partijen als 'zeer
constructief' werd bestempeld, is overeengekomen dat de communicatie tussen Defensie en de omgeving van vliegbasis Eindhoven in de toekomst een nieuwe impuls krijgt. Hiertoe wordt het bestaande overlegorgaan, het COVM, uitgebreid met vertegenwoordigers van de belangenvereniging BOW, het ministerie van Defensie en van het Commando Luchtstrijdkrachten.
Provincie:
Tag(s):