woensdag, 11. januari 2006 - 20:24

Niet teveel gemeentelijke regels

Hardenberg

Hardenberg heeft niet teveel gemeentelijke regels. Dat is de hoofdconclusie uit een onderzoek dat is uitgevoerd door bureau Leeuwendaal.
Aanleiding voor dit onderzoek was het meerjarenprogramma waarin als één van de 50 speerpunten staat: "minder gemeentelijke regels".
De gemeente Hardenberg wil de zogenoemde administratieve lasten voor haar inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperken.

Landelijke regels

Net als elders in het land zijn de meeste regels in Hardenberg vastgelegd in verordeningen. Het merendeel van de regels die de gemeente toepast zijn gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. Onderzoeksbureau Leeuwendaal heeft de 72 verordeningen, die op de gemeentelijke website staan, doorgelicht.

Hoofdconclusie

Hoofdconclusie van het onderzoek is de Hardenberg praktisch niet kan snoeien in gemeentelijke regels, omdat de gemeente niet teveel gemeentelijke bepalingen heeft. Slechts eenderde van de gemeentelijke regels leidt tot kosten voor inwoners en bedrijven. Bij één verordening wordt opgemerkt dat die leidt tot hogere lasten, die fors kunnen worden verminderd. Dat is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het college wil hier iets aan doen, maar wacht nog even op veranderingen op landelijk niveau.

Uit het rapport blijkt verder dat vier verordeningen verouderd zijn en ingetrokken zouden moeten worden. Dit zal op korte termijn gerealiseerd gaan worden. Overigens zijn dit allemaal interne regels waar inwoners en bedrijven geen hinder van ondervinden.
Provincie:
Tag(s):