donderdag, 7. december 2006 - 21:52

Nieuw bestemmingsplan voor de Kanaalzone

Enschede

Burgemeester en Wethouders hebben een besluit genomen over het nieuwe bestemmingsplan voor de Kanaalzone. Voorafgaand aan het bestemmingsplan is voor het gebied een milieu- en veiligheidsstudie verricht (MER VER). De ontwikkelingen binnen de Kanaalzone voldoen aan de in de MER VER gestelde eisen.

In het gebied tussen Go Planet en de aan te leggen ecologische verbindingszone zal een 400 meter kunstijsbaan met parkeergelegenheid worden gerealiseerd.
Het betreft een semi-overdekt ovaal gebouw met een buitenafmeting van 190 bij 95 meter inclusief de bijbehorende nevengebouwen (entree, kantine, kleedkamers). De nevengebouwen zullen gericht zijn op de boulevard van Go Planet.
Het ruimtelijk ontwerp voorziet in maatregelen om de ecozone en omwonenden zo min mogelijk te belasten met milieuaspecten die gevoelig liggen, zoals geluid- en lichtoverlast.

FC Twente heeft plannen om het Arke stadion uit te breiden met een tweede ring. De capaciteit kan hierdoor toenemen tot maximaal 25.000 zitplaatsen.

Een belangrijk deel van het middengebied tussen Enschede en Hengelo zal worden ingericht als ecologische verbindingszone. In deze zone gaat water een grotere rol spelen en wordt ruimte geboden aan extensieve recreatie. Om dit mogelijk te maken zullen verschillende inrichtingsmaatregelen worden genomen. Naast het geschikt maken van het terrein voor deze doeleinden zullen ook infrastructurele obstakels zoveel mogelijk worden weggenomen.

In het bestemmingsplan wordt tevens de realisatie van de derde ontsluiting van de Kanaalzone mogelijk gemaakt. Deze wordt aangelegd tussen het kanaal en de rioolwaterzuivering.
In de veiligheidsstudie (VER) die is gemaakt voor de uitbreiding van het stadion bleek dat deze derde ontsluitingsweg noodzakelijk is. Over de aanleg is reeds een besluit genomen bij de behandeling van de Nota ‘Kleur Bekennen’ in de gemeenteraad van januari 2006. Deze derde ontsluiting vormt onderdeel van het project Upgrading Auke Vleerstraat, gericht op verbetering van de bereikbaarheid van Enschede-West.
Provincie:
Tag(s):