vrijdag, 20. januari 2006 - 17:28

Nieuw CAO voor Stad en Streekvervoer

CNV Stads- en streekvervoer heeft na maanden onderhandelen een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao voor de 17.000 werknemers in het stads- en streekvervoer bereikt. In de cao is onder meer voorzien in een loonsverhoging van 3,25 procent.

De loonsverhoging is verdeeld in 2,75 procent feitelijke loonstijging en 0,5 procent werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling. Werknemers die hieraan niet deelnemen, krijgen dit als loon uitbetaald. De cao geldt voor twee jaar, vanaf 1 januari 2005.

Voorts is afgesproken dat de premie voor de verzekering tegen het WAO-gat, die over 2005 is betaald, wordt verrekend met de werknemers. Dit betreft 0,61 procent van het loon. Omdat de verzekering tegen het WAO-gat is vervallen, stijgt het nettoloon met nog eens enkele tienden van procenten stijgt.

Tijdens ziekte ontvangen de werknemers het eerste jaar 100 procent van het loon. In het tweede ziektejaar gebeurt dit ook. Dit op voorwaarde dat de werknemers voor elke ziektedag 0,8 uur verlof inleveren tot een maximum van drie verlofdagen per jaar.
Categorie:
Tag(s):