donderdag, 5. oktober 2006 - 12:14

Nieuw natuurgebied bij Nieuwvliet

Nieuwvliet

In de Herdijkte Zwarte Polder is een gebied van ruim 18 ha ingericht als nieuwe natuur met een zoete natte graslandpolder met open water voor kust- en weidevogels. De zeedijk, de harde grens tussen de kust en de polder, is ingepakt in glooiende duinen.

In combinatie met de werkzaamheden in de Herdijkte Zwarte Polder is de aangrenzende buitendijkse Verdronken Zwarte Polder (93 ha) opgeknapt. De voormalige geul is opnieuw uitgegraven, waardoor het schor vaker gevoed wordt met zout water.

Ook aan recreatief medegebruik is aandacht besteed. De bestaande vlonder is uitgebreid en langs de flauwe taluds van de geul zijn extra mogelijkheden voor spelende kinderen ontstaan. Het totale gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Zeeland.

Met de inrichting is een hoeveelheid grond- en zandverzet gemoeid van circa 200.000 m3. Om verzanding van de nieuw gegraven strandgeul te voorkomen, is preventief 60.000 m3 zand uit de strandvakken ten noorden van de Herdijkte Zwarte Polder gegraven. Daarnaast is een hoeveelheid van 130.000 m3 zand uit de geul in de Verdronken Zwarte Polder gegraven. Het zand is binnendijks verwerkt om de stuifduinen in de Herdijkte Zwarte Polder boven het niveau van de zeedijk uit te laten komen.

Het natuurontwikkelingsproject is onderdeel van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Het gebied is ingericht door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) op basis van een provinciaal natuurontwikkelingsplan onder verantwoordelijkheid van de gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Het project is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Europese Unie en het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde.

De feestelijke overdacht zal maandag 9 oktober plaatsvinden in het vakantiepark De Pannenschuur plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):