vrijdag, 29. september 2006 - 11:44

Nieuw onderzoek zeemonsters uit de Maastrichtse Krijtzee

Maastricht

Terwijl de dinosauriërs op het land de dienst uitmaakten, werden de zeeën zo’n 65 miljoen jaar geleden bevolkt door mosasauriërs, de gigantische zeereptielen die nog het meest op een kruising tussen een hagedis-met-flippers, Tyrannosaurus en een reuzenzeeslang leken. Op dinsdag 3 oktober promoveert paleontoloog Anne Schulp aan de Vrije Universiteit Amsterdam op deze bijzondere dieren uit de Krijtzee.

De Krijtlagen van Maastricht staan bekend om de uitzonderlijk mooi bewaard gebleven mosasaurusfossielen. Anne Schulp, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht, presenteert in zijn proefschrift ‘On Maastricht Mosasaurs’ de actuele stand van zaken aan het onderzoek aan de Maastrichtse mosasauriërs.

Zwaartepunt in zijn proefschrift is de uitgebreide beschrijving van de ‘nieuwe’ mosasaurus Prognathodon saturator (bijgenaamd ‘Bèr), die in 1998 in de ENCI-groeve is ontdekt. Na een uitgebreide vergelijking met fossielen uit Nieuw-Zeeland, Israel, België en de VS heeft Schulp de evolutionaire verwantschappen in deze groep zeereptielen tot in detail ontrafeld. Ook beschrijft hij een nieuw-ontdekte ‘Bèr’-achtige mosasaurus uit Angola, de mogelijke ‘missing link’ tussen Bèr en de andere mosasaurussen.

In zijn proefschrift laat Schulp een brede verscheidenheid aan onderzoekstechnieken op de mosasaurusfossielen los. Zo is het door ontsteking nagenoeg volledig verwoeste kaakbot van één van de onderzochte mosasauriërs door een CT-scanner gehaald (een halve liter etter!), en wordt de vraag wat de knobbeltandmosasaurus Carinodens nu eigenlijk at beantwoord middels experimenten met oesters, krabben, inktvis en een nagebouwde mosasauruskaak met bijtkrachtmeter. Ook meer theoretische bespiegelingen ontbreken niet; zo behandelt Schulp de museologisch zo belangrijke vraag of mosasauriërs nu wel of niet met een gespleten tong moeten worden afgebeeld.

Paleontoloog drs Anne S. Schulp (32) studeerde Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sinds 1998 als paleontoloog verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht.
Provincie:
Tag(s):