donderdag, 19. oktober 2006 - 8:28

Nieuw Rampenbestrijdingsplan Vliegbasis Eindhoven

Eindhoven

Op 15 oktober is het vernieuwde rampenbestrijdingsplan van de Vliegbasis Eindhoven in werking getreden. Het rampbestrijdingsplan wordt op basis van de Wet rampen en zware ongevallen en het Besluit rampbestrijdingsplannen Luchtvaartterreinen iedere vier jaar herzien en daarna opnieuw vastgesteld.

Het plan is vooral een werkdocument voor de parate diensten. Op basis daarvan worden hulpverlenings- en gemeentelijke activiteiten bij een (dreigend)vliegtuigongeval op Vliegbasis Eindhoven gecoördineerd. In het plan staat de werkwijze beschreven van de verschillende hulpdiensten, wanneer zij moeten worden ingezet. De Vliegbasis Eindhoven is een militair luchtvaartterrein, waarbij Eindhoven Airport structureel gebruik maakt van het terrein voor de burger luchtvaart.

Op 2 oktober jl. heeft burgemeester Sakkers het rampenbestrijdingsplan voor de Vliegbasis Eindhoven ondertekend. Hij deed dit tijdens het periodiek overleg met de vertegenwoordigers van de Vliegbasis Eindhoven, de Koninklijke Marechaussee en Eindhoven Airport en vertegenwoordigers van de operationele diensten.

Met het vernieuwde rampenplan is een belangrijke stap gezet naar een kwalitatieve en proactieve voorbereiding op een eventuele calamiteit op Vliegbasis Eindhoven.
Provincie:
Tag(s):