zaterdag, 7. oktober 2006 - 13:41

Nieuwe aankondiging snelheidcontroles

Friesland

Bureau Verkeershandhaving van de politie Fryslân meldt dat zij in week 41 op snelheid gaat controleren op de volgende Fryske Diken: de N359 van Koudum naar Workum, de N356 van Sumar naar Drachten en op de N383 van Beetgumermolen naar Berlikum.

Naast deze aangekondigde snelheidscontroles vinden er ook op andere Fryske Diken controles plaats.
Provincie:
Tag(s):