dinsdag, 31. oktober 2006 - 11:18

Nieuwe burgemeester voor Ommen

Ommen

De gemeenteraad van Ommen heeft op het unanieme advies van de vertrouwenscommissie besloten de heer G.J. Kok als nieuwe burgemeester voor de gemeente Ommen voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Kok is lid van Provinciale Staten in de provincie Overijssel, tevens fractievoorzitter van de VVD Statenfractie, en lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2007. Hij is tevens mediator.

Kok (46) is gehuwd, heeft een dochter van 17 en een zoon van 15 jaar, is thans woonachtig in Enschede. Hij beschikt sinds 1998 over bestuurlijke ervaring, als raadslid, tevens fractievoorzitter en als wethouder bij de gemeente Enschede. Vanaf 2003 is hij lid/fractievoorzitter van Provinciale Staten van Overijssel. Tussen 1987 en 1999 vervulde hij diverse functies in de media en het bedrijfsleven. De raad heeft er vertrouwen in dat de heer Kok de bestuurlijke processen, de gewenste communicatie met burgers, bedrijven en organisaties, en de verdere ontwikkeling van het dualisme binnen de gemeente vorm geeft.

Als de minister met de voordracht instemt zal Kok op 11 januari worden geinstalleerd.
Provincie:
Tag(s):