donderdag, 30. maart 2006 - 11:11

Nieuwe commandant voor brandweer Utrecht

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de benoeming van de heer J.H. van Neerven als commandant voor Brandweer Utrecht. Met ingang van 1 april 2006 wordt de commandant van Brandweer Utrecht Hans Wink opgevolgd door Jan van Neerven.

Jan van Neerven (44) werkt sinds januari 2001 bij Brandweer Utrecht. Sinds de reorganisatie van de dienst is Jan van Neerven hoofd van de afdeling Preparatie van Brandweer Utrecht, daarvoor gaf hij leiding aan de staf sector incidentenbestrijding. Ook is hij ruim vijf jaar commandant geweest van Brandweer Vleuten - De Meern.

Hans Wink, sinds februari 2002 commandant van Brandweer Utrecht, is per 1 januari 2006 benoemd tot directeur van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is een organisatie waarin de regionale brandweer (BRUL), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) gaan samenwerken aan de voorbereiding en de bestrijding van rampen en crises. De regionale politie (PU) is aangesloten door een convenant. Tot op heden voerde Hans Wink de combifunctie uit van commandant van de stad Utrecht en directeur van de Veiligheidsregio.
Provincie:
Tag(s):