vrijdag, 14. april 2006 - 9:53

Nieuwe commissaris Novio

Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen adviseert de algemene vergadering van aandeelhouders van Novio om de heer ir. P.J.A.M. Schretlen te benoemen als commissaris van Novio NV. Schretlen was onder meer interim- directeur bij BBA, Hermes en de VSN Groep.

De heer Schretlen neemt de plaats in van wethouder Depla, die tijdelijk commissaris was.

Ook de ondernemingsraad en de directeur van Novio dragen elk een commissaris voor, zodat de nieuwe raad uit drie leden bestaat. De heer Schretlen wordt voorzitter van de raad.
Provincie:
Tag(s):