woensdag, 28. juni 2006 - 13:09

Nieuwe fietsbrug over Aduarderdiep

Voor fietsers en ook voor wandelaars moet het uiterlijk eind 2008 mogelijk zijn om via een nieuwe recreatieve fietsbrug over het Aduarderdiep bij Leegkerk de stad te verlaten of binnen te komen. Het college van GS heeft besloten een bijdrage van 100.000 euro te verlenen aan dit voornemen van de gemeente Groningen.

Met de aanleg van deze beweegbare, op afstandbedienbare brug en inclusief de aansluitende fietspaden naar de Leegeweg en de Auduarderdiepsterweg ontstaat er een aantrekkelijke fiets- en wandelverbinding vanuit de stad Groningen richting het Westerkwartier.

De realisering van de fietsbrug bij Leegkerk staat bovenaan de prioriteitenlijst Recreatieve Fietspaden van de provincie Groningen. Ook in het Provinciaal Omgevingsplan wordt aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de stad naar het landelijke gebied en andersom.

Deze nieuwe fietsbrug inclusief de aansluitende fietspaden draagt daar aan bij. Met de realisering van deze verbinding worden tevens de bewoners van de westelijke stadswijken recreatieve uitloopmogelijkheden geboden in het landelijk gebied ten westen van de stad.
Provincie:
Tag(s):