donderdag, 21. september 2006 - 16:30

Nieuwe griffier en adjunct-griffier in Sneek

Sneek

De gemeenteraad van Sneek heeft op dinsdag 19 september de heer Peter H. de Jong per 1 december a.s. benoemd tot griffier van de gemeente Sneek. Deze functie komt vacant in verband met de beëindiging van het griffierschap door de heer Bert J. Schaafsma.

De heer De Jong was vanaf februari 2005 reeds adjunct-griffier en daarvoor jarenlang senior beleidsmedewerker op de toenmalige afdeling sport, recreatie en toerisme van de gemeente Sneek.

De functie van adjunct-griffier zal vervuld worden door mevrouw Grietsje Stegenga, thans stafmedewerkster van de afdeling Sociale Zaken. Ook mevrouw Stegenga is dinsdag j.l. door de raad benoemd en zal haar werkzaamheden per 1 november a.s. aanvangen.
Provincie:
Tag(s):