vrijdag, 23. juni 2006 - 9:16

Nieuwe kansen voor Oranjeplaat en Oranjepolder

Arnemuiden

Oranjepolder en Oranjeplaat in Arnemuiden moeten ontwikkeld worden tot een vitaal gebied. Maar hoe kan dat op een verantwoorde manier? En welke mogelijkheden zijn er voor (water)recreatie, woningbouw en natuur? Dat wil de gemeente Middelburg horen van de mensen die er wonen of er graag komen. Daarom is het project ‘Rondom Arnemuiden’ van start gegaan.

‘Rondom Arnemuiden’ is een initiatief van de Provincie Zeeland, gemeente Middelburg, Rijkswaterstaat directie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Dienst Landelijk Gebied, Tauw, TNO en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Medewerkers van deze organisaties begeleiden het proces om te komen tot een advies voor de inrichting van de Oranjepolder en Oranjeplaat.

Meestal komen de ideeën om een gebied te ontwikkelen uit de koker van een gemeente of een provincie. Bij het project ‘Rondom Arnemuiden’ draait de gemeente Middelburg de rollen om. Niet de overheden bedenken wat er moet gebeuren, maar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden denken mee en brengen een advies uit.

Een grote groep mensen gaat aan de slag om samen het gebied verder te ontwikkelen. Bij het aantrekkelijker maken van het gebied neemt het water een belangrijke plek in. De gemeente Middelburg wil er iets moois van maken en wonen en recreëren aan het water inbrengen.

In de 15e en 16e eeuw was Arnemuiden een belangrijk handelscentrum. De Arne was toen nog een brede zeearm tussen Walcheren en Zuid-Beveland en schepen voeren af en aan. Maar de Arne verzandde en de grote handelsschepen zochten hun heil elders. De visserij werd de belangrijkste inkomstenbron voor de stad.

Tot ook de haven verzandde en de vissersvloot vertrok naar Veere en later Vlissingen. Dat is het Arnemuiden zoals we het nu kennen: een dorp omgeven door polders.

‘Rondom Arnemuiden’ maakt deel uit van het project ‘Rondom het Veerse Meer’. In 2004 is de gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer vastgesteld. De gebiedsvisie schetst de gewenste toekomst van het gebied en de activiteiten die nodig zijn om deze toekomst te bereiken.

Bij de visie hoort een uitvoeringsprogramma. Inmiddels zijn 21 uiteenlopende projecten opgestart. Een belangrijk deelproject is de kwaliteitsverbetering van Oranjeplaat en Oranjepolder. Een aanzienlijk deel van ‘Rondom Arnemuiden’ wordt gesubsidieerd door het project Leven met Water.
Provincie:
Tag(s):