dinsdag, 30. mei 2006 - 20:40

Nieuwe maatregelen voor een veiligere N299

Landgraaf

De Provincie heeft besloten nog deze week kleinschalige maatregelen te treffen aan de N299 om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens gedeputeerde Mat Vestjens is er geen urgente aanleiding om in actie te komen, maar om de duidelijkheid naar weggebruikers te vergroten en het gevoel van onveiligheid bij de weggebruikers weg te nemen worden maatregelen genomen.

De maatregelen zijn er op gericht om de rijsnelheden te beperken, het inhalen tegen te gaan en de afstand te vergroten tussen het verkeer door nieuwe wegmarkering aan te brengen. ‘Daarmee ontstaat een duidelijkere verkeerssituatie met minder risico voor de weggebruikers’, aldus Vestjens.

Hiervoor worden onder ander bochtreflectoren aangebracht, een snelheidslimiet van 80 km/u ingesteld op het enkelbaans gedeelte en wordt de weg verboden terrein voor langzaam verkeer.

De verkeersmaatregelen sluiten aan bij het overige snelheidsregime van de N299 tussen Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. De maatregelen zijn in overleg met betrokken gemeenten, politie en 3VO ontwikkeld op basis van analyses. Hiermee worden de aanwezige risico's, van mogelijke frontale en snelheidsgerelateerde ongevallen op het enkelbaans bochtige weggedeelte weggenomen en ontstaat er een duidelijker wegverloop bij duisternis en/of slecht weer.
Provincie:
Tag(s):