donderdag, 1. juni 2006 - 11:49

Nieuwe methode waardebepaling gekapte bomen

Zwolle

Op 1 juni 2006 wordt in Zwolle een nieuwe methode voor de waardebepaling van gekapte bomen binnen de gemeente toegepast. De methode van de ‘Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen’ vervangt de ‘methode Raad’. De nieuwe methode bepaalt de waarde van gekapte bomen, die nodig is om de financiële compensatie te berekenen wanneer een feitelijke herplanting niet mogelijk is. Binnen de gemeente Zwolle is gekozen voor het gebruik van een gemiddelde waarde per gekapte boom.

Sinds april 2005 is de beleidsregel ‘Kappen en Compenseren’ van kracht. Deze regelt het compenseren van gekapte bomen, onder andere door compensatie van gekapte bomen via feitelijke herplanting. Als dat niet mogelijk is, dan is er de compensatie via financiële herplant. Voor de financiële herplant moet eerst de waarde van de boom worden bepaald.

Het Zwolse beleid voor het kappen van bomen is erop gericht om het huidige bomenbestand zoveel mogelijk te handhaven en zich te laten ontwikkelen. In de Bomenverordening van de gemeente Zwolle is het principe vastgelegd, dat een boom niet zomaar mag worden gekapt. In deze beleidsregel is de(financiële)herplant nader geregeld en is ook bepaald hoe daarmee om te gaan tijdens met het broedseizoen.
Provincie:
Tag(s):