maandag, 15. mei 2006 - 16:46

Nieuwe NAVO-eenheid in Nieuw Milligen

Nieuw Milligen

De NAVO heeft de Nederlandse defensielocatie in Nieuw Milligen gekozen als meest geschikte locatie voor een nieuw op te richten NAVO-eenheid. Het gaat om een Deployable Air Control Centre, Recognised Air Picture Production Centre, Sensor Fusion Post (DARS)-eenheid die de NAVO-bevelvoeringssystemen wereldwijd inzetbaar moet maken. De eerste militairen van de DARS-eenheid zullen zich begin 2007 in Nieuw Milligen melden. De eenheid zal naar verwachting in 2009 volledig operationeel zijn. In Spanje wordt een tweede NAVO DARS-eenheid gevestigd.

Op de locatie Nieuw Milligen is ook het Air Operations Control Station van de Koninklijke Luchtmacht gevestigd. Vanwege de uitvoering van vergelijkbare taken zullen het AOCS Nieuw Milligen en de nieuwe NAVO-eenheid in de toekomst samen kunnen werken.

De DARS-eenheid zal in haar volledige omvang uit 260 militairen van meerdere NAVO-landen bestaan, waaronder maximaal 44 Nederlandse militairen. In 2008 zal de eenheid uit circa tweehonderd personen bestaan en met dit aantal in 2009 volledig operationeel gereed zijn waardoor het kan worden ingezet voor NAVO-operaties. Omstreeks 2012 zal de
DARS-eenheid de voltallige personele sterkte van 260 militairen hebben bereikt.

Voor de huisvesting van het personeel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Aanpassingen aan bestaande infrastructuur of eventuele nieuwbouw komen volledig voor rekening van de NAVO. Afspraken over deze investeringen, exploitatiekosten en de diensten die Nederland als gastland aanbiedt, worden in een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de NAVO en Nederland geregeld.
Provincie:
Tag(s):