dinsdag, 31. januari 2006 - 13:28

Nieuwe omleidingroutes Westelijke Ringweg

Groningen

Vanaf woensdag 1 februari vanaf 15.30 uur tot 1 september aanstaande gelden nieuwe omleidingroutes in verband met de werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg in Groningen. In deze periode is er geen kruisend verkeer mogelijk op het Hoendiep.

Dat betekent dat het voor wegverkeer (ook fietsers, voetgangers en bussen!) niet mogelijk is om het kruispunt over te steken in de richting Hoogkerk/Centrum West - Groningen vice versa. Het doorgaande verkeer op de Westelijke Ringweg gaat via een tijdelijke weg welke parallel ligt aan de huidige Westelijke Ringweg.

Deze parallelweg is woensdag voor het verkeer geopend vanaf 15.30 uur. Voor de bedrijven gelegen op de meubelboulevard Hoendiep komt er in deze periode ook een extra ontsluiting ter hoogte van het bedrijf Lijnco pal naast de Westelijke Ringweg.

Ook in deze periode geldt het dringende advies voor het doorgaande verkeer om zoveel mogelijk de ring rond Groningen te nemen. Het verkeer vanuit Hoogkerk richting Centrum-West vice versa wordt omgeleid via de Metaallaan-Frieschestraatweg. Ook fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt niet oversteken. Hiervoor geldt als omleiding Frieschestraatweg-tunnel Westelijke Ringweg - Atoomweg -Hoendiep.

Om de sociale veiligheid op dit traject te vergroten zullen de bomen nabij de fietstunnel worden gekapt en vinden er regelmatig politie surveillances plaats. Voor landbouwvoertuigen geldt in deze periode de omleidingroute Diamantlaan - Siersteenlaan - Pleiadenlaan - Zonnelaan- Prinsesseweg v.v.
Provincie:
Tag(s):