dinsdag, 7. februari 2006 - 14:36

'Nieuwe snelweg A6 – A9 in tunnel broodnodig'

Amsterdam/Almere

Het bedrijfsleven in de Noordvleugel van de Randstad acht een nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9 broodnodig om de verkeersproblemen in de regio op te lossen. Door deze snelweg dertig meter onder de grond aan te leggen, blijven natuur en landschap onaangetast. Zonder snelweg stagneert de ontwikkeling van het economische hart van Nederland. Dit meldt VNO-NCW West dinsdag.

De ondergrondse aanleg van de snelweg A6 – A9 is de beste oplossing voor de verkeersproblemen op de as Schiphol – Amsterdam – Almere. Dit standpunt wordt onderschreven door twintig organisaties uit het bedrijfsleven, alsmede de vakbonden FNV en CNV.

Het bedrijfsleven reageert met dit standpunt op een nota van Rijkswaterstaat waarin uiteenlopende oplossingen voor de verkeersproblemen zijn uitgewerkt. Een nieuwe snelweg is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet. De Noordvleugel van de Randstad met Amsterdam als centrum neemt wereldwijd een economische toppositie in. Het biedt werk aan 1 miljoen mensen. Bovendien groeit het aantal arbeidsplaatsen er jaarlijks met 10.000. Nu al staan de files op de A1, A6 en A9 in de file-top10 van Nederland.

Omdat het Rijk Almere als groeistad heeft aangewezen, zal die situatie in de toekomst alleen maar verergeren. Schattingen komen uit op vijftig procent groei van het verkeer in de Noordvleugel. Dergelijk omvangrijke groei kun je niet opvangen met verbreding van bestaande wegen of een kilometerheffing. Een totaalpakket aan maatregelen is nodig. Daarin, aldus het bedrijfsleven, moet een capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer zijn opgenomen, een kilometerheffing, en nadrukkelijk ook een nieuwe snelweg A6 – A9.

Door deze snelweg aan te leggen in een tunnel tussen de knooppunten Holendrecht en Muiderberg kunnen natuur en landschap worden ontzien. Dit blijkt uit het rapport van Rijkswaterstaat.
Provincie:
Tag(s):