woensdag, 11. januari 2006 - 11:37

Nieuwe SOA-spreekuren GGD Zeeland

Vanaf medio januari 2006 worden bij de GGD in Goes en Terneuzen nieuwe SOA-spreekuren gehouden. De spreekuren zijn opgezet in het kader van een versterkingsproject soa-bestrijding. Doel is terugdringing van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het aantal soa (seksueel overdraagbare aandoeningen of geslachtsziekten) neemt fors toe. Daar-om heeft het ministerie van VWS besloten de soa-bestrijding te versterken door laagdrempelige spreekuurpunten, verbonden aan een GGD, in het leven te roepen. De spreekuren in Zeeland vinden plaats op de GGD-locaties:

Goes: oneven week – donderdag 15.00 – 17.00 uur
Goes: even week – donderdag 18.00 – 20.00 uur
Terneuzen: even week – maandag 14.00 – 16.00 uur

De bezoeken overdag zijn gratis, voor het avondspreekuur wordt een bijdrage van € 15,00 ge-vraagd. Afspraken kunnen gemaakt worden via het SOA-afsprakenbureau. Het telefoonnummer is: 0900-3696969 (tijdens kantooruren).

Het behandelen van soa is primair een taak van de huisarts. In een samenwerkingsverband met de Brabantse GGD’en biedt de GGD Zeeland hierop een aanvulling aan voor specifieke risico-groepen, zoals mensen met veel wisselende contacten en prostituees. Ook jongeren en mensen die anoniem getest willen worden kunnen bij de GGD terecht.

Tijdens het spreekuur wordt getest op de vijf meest voorkomende soa: chlamydia, gonorroe, syfi-lis, hiv en hepatitis B. Voor aanvullend onderzoek of de behandeling van andere klachten wordt verwezen naar dermatoloog of huisarts.

Het actief testen van soa beperkt of voorkomt de over-dracht. Dit is niet alleen in het belang van de individuele burger, maar ook in het belang van de volksgezondheid.
Provincie:
Tag(s):